♦ Co je to?

Improvizační tribal styl neboli ITS je forma improvizačního tance založená na kombinacích, kterou vytvořila Amy Sigil.

V tomto energickém tanci jde hlavně o týmovou práci, legraci a aktivní prožívání přítomného okamžiku.

ITS_TFAmy_KaosSpočívá ve společném slovníku pohybů, z nichž každý je zahájen specifickým pohybovým signálem. Vedoucí tanečnice provede signál a po něm následuje krátká, choreograficky připravená kombinace. Tyto kombinace je možné tančit v jakémkoliv pořadí a žádná z tanečnic neví předem, který signál vedoucí tanečnice použije příště a jaká kombinace tedy bude následovat.

Aby ITS fungoval, každý musí znát stejný slovník pohybů. Proto se ITS tolik podobá jazyku. Jako v každém jazyce, slovní zásoba a gramatika jsou nástroje, s jejichž pomocí můžeme komunikovat. Americký tribal styl (ATS®), vytvořený Carolenou Nericcio v osmdesátých letech 20. století, je základním jazykem, ze kterého vychází ITS. Tento dialekt ATS® je možné přirovnat k románským jazykům, jejichž základem je latina (např.: italština, španělština, francouzština). Je důležité porozumět kořenům jazyka, abychom mohli plynně hovořit jeho moderní formou.

Když se učíte nový jazyk, trvá dlouho, než si vybudujete slovní zásobu dostatečnou pro efektivní komunikaci a než dokážete sdělit to, co chcete. Gramatika není tou nejvíc vzrušující částí učení se cizímu jazyku, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů. Bez ní by se význam vašeho sdělení mohl snadno ztratit nebo zůstat nepochopený. Přejete si umět říct stejnou věc pokaždé stejným způsobem tak, aby smysl byl vždy jasný. Buďte pozorní, buďte konzistentní. A tak i když pravidla mohou znít jak návod k obsluze zvukového systému, jsou opravdu, opravdu užitečná!

Věřte nám, stojí to za tu dřinu. Když všechno správně zapadne na své místo, nastane perfektní souhra hudební interpretace, bezeslovné komunikace a fyzické jednoty, což vytváří magický zážitek jak pro obecenstvo, tak pro tanečnice. Samozřejmě, někdy se to nestane přesně takto - chyby jsou součástí ITS a mohou dokonce vést k nezapomenutelným okamžikům (jak v dobrém, tak v tom horším smyslu). Také vám to poskytuje neuvěřitelnou svobodu, přestože tančíte se skupinou. Možná, že jste nikdy předtím neslyšeli takovou hudbu, možná jste nikdy předtím netančili s ostatními tanečnicemi ve formaci. Možná ani nemluvíte stejným jazykem. Pokud ale všichni znáte slovník ITS, budete vypadat jako skupina s vypilovanou choreografií.